Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce  Zámková dlažba Zámková dlažba postup pokládky

Zámková dlažba postup pokládky

Příprava plochy zámkové dlažby

Před zahájením prácí souvislých s pokládkou betonové dlažby provedeme ztržení zemní pláně ve spádu budoucí plochy a její dokonalé zhutnění. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučuje se přednostně používat nestmelené podkladní vrstvy a stmelené podkladní vrstvy navrhovat pouze v odůvodněných případech, například u krytů vystavených zvýšenému dopravnímu zatížení (např. křižovatkové úseky, zastávky nekolejových prostředků veřejné hromadné dopravy).

Velmi důležité je správné a kvalitní zhutnění podkladních vrstev. Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100–150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce.

Osazení obrubníků pro zámkovou dlažbu

Při osazení obrubníků doporučujeme respektovat skladební rozměry (pokud je to možné) tak, aby se musela dlažba co možná nejméně dořezávat. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky ohraničují dlážděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubníky se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

Osazení obrubníků před zámkovou dlažbou

Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovnost, výšky a sklon podkladní vrstvy a provedou se její případné lokální opravy. Ložní vrstva se rozprostře na suchou a čistou horní podkladní vrstvu. Na zhotovení ložní vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které stejnosměrně urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce 50 mm a nesmí klesnout pod 40 mm. Dřevenou či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou výšku. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles celé plochy v důsledku konečného zhutnění.

Pokládka dlažby

Dlažební prvky se kladou na ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky byla 2 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Pokládka prvku se provádí z položené dlažby tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejníže položeném místě krytu. Dlažební prvky se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění. Je třeba dbát na rovnoměrné linie spár. Při dláždění doporučujeme odebírat kameny z více palet najednou, předejdete tak případným dočasným barevným kontrastům na vydlážděné ploše. Spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou je třeba provádět co nejužší, doporučuje se do 5 mm.

Podél okrajů se doporučuje používat speciální krajové prvky, popř. se prvky upraví řezáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlážděného krytu. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu! Dobetonování ploch se nesmí provádět! Stejným způsobem se postupuje kolem poklopů apod. Spáry se doporučuje vyplnit pouze čistým těženým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Nestmelený materiál se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny.

Hutnění zámkové dlažby

Nově vydlážděná plocha se hutní dvakrát vibrační deskou s pryžovou ochranou. Poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Pro jednu pokládku je možno použít jen jednu tloušťku dlažby. Před hutněním nutno plochu důkladně zamést. Hutněním se srovnají případné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic.

Kontrola

Nevyhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva se musí upravit a dlažba se znovu dohutní do správné výšky. Po dohutnění musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku (plochy) musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žlaby na odvedení srážkových vod je třeba v dlážděných krytech provádět se sklonem nejméně 5 %.

Více o zámkové dlažbě se dozvíte na portálu = www.Hotove-ZamkoveDlazby.cz

www.Hotove-ZamkoveDlazby.cz

Využijte kontaktní formulář a napište si o více informací.

Využijte kontaktní formulář a napište si o více informací:


Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

NAŠE NABÍDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY – pro výběr klikněte na obrázek
Ceník zámkové dlažby Ceník zámkové dlažby Ceník zámkové dlažby Ceník zámkové dlažby
Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS