Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce Projektové služby

Projektové a inženýrské služby

Stavební povolení:

Plánujete-li stavbu nového rodinného domu či jeho rekonstrukci, je nitné se řídit zněním stavebního zákona, jehož rozsáhlá novela nabyla účinnosti 1. 1. 2013 a upravuje řadu jeho předchozích bodů. Úkolem vládní novely stavebního zákona je zjednodušit a zrychlit přípravu a povolení staveb. Odpadají tak některé dříve nutné kroky v případě pořizování územního plánu a rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Stavební povolení ani ohlášení stavby, tak nově nevyžadují:

 • kanalizační, vodovodní a energetické přípojky do délky 50 m
 • bazény do 40 m2 zastavěné plochy
 • stavby o zastavěné ploše maximálně 25m 2 a výšce do 5 m, nepodsklepené, nesloužící k bydlení, skladování hořlavin a ustájení zvířat
 • běžné udržovací práce neovlivňující vzhled, bezpečnost a stabilitu budovy, zdraví osob, životní prostředí a nejedná se o kulturní památku.
 • Terénní úpravy o malém rozsahu a atd.
NAŠE NABÍDKA V OBLASTI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB NOVÝCH RD
Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb

Stavby vyžadující pouze ohlášení stavebnímu úřadu:

 • stavby do 25 m2 zastavěné plochy do výšky 5 m s jedním nadzemním podlažím a podsklepením do hloubky nejvýše 3 m.
 • Stavby pro účely bydlení a rekreace tzn. rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím do hloubky 3 metry.
 • Stavby do 300 m2 a výšce do 10 m, vyjma staveb určených k bydlení
MŮŽE VÁS ZAJÍMAT – VÝSTAVBA RD
RD na klíč RD na klíč RD na klíč RD na klíč

V ostatních případech, které nesplňují výše uvedená kritéria, je před zahájením jakýchkoliv stavebních úprav či samotné stavby zažádat o stavební povolení. Bohužel i přes určitá zjednodušení a urychlení celého procesu, je získání stavebního povolení časově i administrativně náročnou záležitostí. Novela zákona však přinesla ještě jednu podstatnou změnu. Podstatně zvýšila cenu stavebního povolení a dalších souvisejících poplatků.

Pokud hodláte stavět a nemáte čas věnovat se zdlouhavému vyřizování stavebního povolení, které běžně trvá i měsíce, můžete využít služeb některé z firem, zabývajících vyřizováním stavebního povolení pro své klienty. Patří zde například společnost Hotové domy s.r.o., kompletní seznam nabízených služeb zahrnující i stavební práce naleznete na www.hotovedomy.cz

Projekt zástavby rodinného domu

základní cena 11.000,– Kč

Projekt zástavby je spolu s projektem rodinného domu nezbytnou přílohou k ohlášení stavby, nebo k žádosti o stavební povolení. Projekt obsahuje zastavovací plán, koordinační situaci, řez, výkres desky s ležatou kanalizací, ochranu proti radonu, výkresy kanalizační, vodovodní, plynovodní, elektrické přípojky na pozemku investora a technické zprávy podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Podklady potřebné k vypracování projektu zástavby:

Seznam podkladů je informativní, upřesní se při projednávání projektu.

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Snímek katastrální mapy
 • Geometrický plán pozemku
 • Projekt vrchní stavby domu – stavební část a vnitřní instalace
 • Plánovací dokumenty (pokud byly vydány) např. Územní rozhodnutí, regulativ, územní plán
 • Výškopisné zaměření pozemku
 • Situace inženýrských přípojek
 • Radonový index pozemku
 • Inženýrsko – geologický průzkum
 • Hladina podzemní vody

Ceník doplňkových projektových a inženýrských služeb Vám na přání zašleme.

Platební a dodací podmínky

Záloha ve výši cca 50% z ceny je splatná při podpisu objednávky. Doplatek je splatný při odevzdání projektu. K uvedeným cenám se podle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty účtuje DPH ve výši 20%. Projekt se dodává v pěti autorizovaných výtiscích, další tisky je možno přiobjednat pouze před odevzdáním projektu. Dokumentaci v elektronické podobě v souladu s pokyny ČKAIT neposkytujeme.

Pro více informací kontaktujte:

Projektová činnost
Ing. Valkoun
tel.: 723 641 448
valkoun@hotovedomy.cz
Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS