Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce Základová deska

Základová deska

JARO JE TU A STAVEBNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ

Zhotovujeme základové desky pro zděné, dřevěné i montované rodinné domy a stavby. Kompletní dodávka na klíč od projektu až po realizaci.

VYBERTE SI, CO VÁS ZAJÍMÁ U ZÁKLADOVÝCH DESEK

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Cena základová desky Cena základová desky Cena základová desky Cena základová desky

Základová deska je skutečným základem pro každý RD. Svěřte zhotovení základové desky skutečným profesionálům.

Realizujeme kompletní stavbu základových desek (spodních staveb) na klíč. Dále našim zákazníkům zajišťujeme přípravné a dokončovací stavební práce například pokládka zámkové dlažby – více na www.dlazba-ploty.cz.

UKÁZKA NAŠICH REALIZACÍ – KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

Zámková dlažba Zámková dlažba Zámková dlažba Zámková dlažba

Přinášíme postup pracovního procesu položení základové desky.

Vytyčení domu
Naše práce začíná vytyčením základů domu geodetem, který vychází z navrženého projektu. Je dobré, aby vytyčení probíhalo zároveň se zemními pracemi, aby mohla před betonáží pasů proběhnout kontrola zaměření.
Geodet zaměří také tzv. bod nula, což je výška budoucí podlahy.

Zemní práce:

- Cílem je vyhloubit základové pasy (či jámu pro sklep). Nejdříve se skryje a uskladní vrstva ornice. Geodet zaměří a znovu vytyčí základové pasy. Následuje hloubení pasů většinou bagrem či jinou stavební mechanizací. Nesmíme zapomenout (když už je mechanizace na stavbě) na vyhloubení ležaté kanalizace, popřípadě jímky.

 • Zaměření desky, výkopové práce, zemnící pás, technické prostupy

Začištění základové spáry:

- Spáru je třeba začistit. A to nejčastěji manuálně. Zároveň se připraví zemnicí pásek pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, elektřina…).

Kontaktujte odborníky v oblasti zakládání staveb

Zalití základové spáry betonem:

- Následně se základové pasy zalijí betonem (typ betonu určí projektant; nejčastěji se jedná o typ B15).
- Beton lze dodat na stavbu z betonárky v tzv. mixech, popřípadě jej můžeme na místě připravit v míchací hlavě Bobcat (dle umístění stavby spočítáme, která technologie vyjde levněji).
- Pokud stavíme v propustných a nesoudržných zeminách, můžeme základy před betonáží podsypat vrstvou štěrku.
- Nejlépe je betonovat hned po vyhloubení, aby nedošlo k provalení stěn, popř. zaplavení vodou.

Bednění:

- Na základových pasech založíme řadu dutých tvárnic, které budou tvořit výšku a hranici základové desky (ztracené bednění). Tvárnice vylijeme betonem.Je možno také použít dřevěné bednění.

Hutnění, úprava podkladu:

- Místo, které ohraničují základové pásy, zhutníme a podsypeme štěrkem.
- Položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Je třeba přeměřit správný spád kanalizace a těsnost potrubí ověřit tlakovou zkouškou.
- Také se vyvedou tzv. husí krky pro elektřinu, telefon a internet.

Vlastní vylití základové desky:

- Následuje pokládka výztuže – pokud ji projekt předepisuje a vlastní vylití základové desky.
- Beton se zvibruje, zhutní a následně jej zaleštíme rotačními hladičkami (dosahujeme tak veliké přesnosti).
- Povrch ošetříme postřikem proti rychlému vysychání (a popraskání), který Vám ušetří práci s kropením hotové desky.
- Za cca 30 dnů je deska vyzrálá a připravena na další stavbu.

Návazné práce
Tepelná izolace základů
Izolace proti zemní vlhkosti (či tlakové vodě) a proti radonu
 • Pokud jsou při měření rovinnosti zjištěny na ploše místní prohlubně (do 2 cm) v omezeném rozsahu a mimo prostory uložení stěn, je nutno tuto skutečnost uvést do protokolu převzetí základové desky, ve specifikaci připsat potřebné množství podsypu a upozornit zákazníka, že podsyp navíc bude obsažen v cenové kalkulaci. Nutno počítat i se zvýšenou spotřebou podložek a betonové směsi.

Zajistíme Vám realizaci na klíč.

 • základové desky na klíč pro zděné objekty, dřevostavby i montované domy
 • dešťová hospodářství objektů
 • skrývka ornice a výkopové práce základových pásů
 • položení zemnícího pásku
 • betonáž základových pasů
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • příprava podloží základové desky
 • betonáž základové desky

Chcete vědět jak na to ? Navštivte stránky věnované této problematice – ZDE

Postup realizace

 • vypracování cenové nabídky ZDARMA
 • konzultace přímo na místě výstavby
 • podpis smlouvy o dílo
 • vytyčení a zaměření stavby
 • realizace díla (viz – postup realizace)
 • úklid staveniště
 • předání hotového díla

Referenční realizace

 • základová deska Lužná u Rakovníka, dokončeno 10/2012
 • základová deska Líně u Plzně, dokončeno 10/2012
 • základová deska Předboj, dokončeno 9/2012
 • ZD RD Kolín, dokončeno 8/2012
 • RD Praha Počernice, dokončeno 6/2012

Stavební činnost – naše specializace v oblasti zakládání staveb

Chcete vědět více o zakládání staveb ? – KLIKNĚTE ZDE

 • základová deska Vojkov – zděný dům Porotherm
 • základová deska Strašín – montovaný dům Haas Fertigbau
 • základová deska Předboj – zděný dům Porotherm
 • základová deska Křenice – montovaný dům dřevostavba
 • základová deska Turkovice – montovaný dům RD Rýmařov Nova101
 • základová deska Radonice – montovaný dům RD Rýmařov Nova101
 • základová deska Dolní Březany – montovaný dům Okal
 • základová deska Tehovec – zděný dům Porotherm
 • základová deska Stará Boleslav – montovaný dům Haas Fertigbau
 • základová deska Velemín – montovaný dům RD Rýmařov
 • základová deska Tlustovousy – montovaný dům Haas Fertigbau

Nebo využijte kontaktní formulář a napište si o více informací:


Využijte kontaktní formulář a napište si o více informací:


Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS